Klachten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar? 

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over de behandeling, dan horen we dat graag. Dit open aangeven is helpend zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Mogelijk is er sprake van een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden.

Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging voor Psychologen (LVVP) vragen om te bemiddelen.

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

Meer informatie vindt u op de website van de LVVP: Klachtenregeling volwassenen – LVVP

Ga naar de inhoud