Kwaliteit

Elke GZ-psycholoog is gebonden aan een beroepscode. Dit betekent dat er eisen, richtlijnen en gedragsregels gelden voor zijn of haar beroepsmatig handelen. Daarnaast is binnen de wet BIG en binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) het medisch beroepsgeheim wettelijk geregeld. LtB Psychologiepraktijk beschikt over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut, deze is hier in te zien.

Ga naar de inhoud