Tarieven

Vergoedingen

Als u in behandeling gaat bij onze praktijk, dan wordt dit in principe vergoed vanuit uw basisverzekering, mits er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Voor 2023 zijn er contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars en hun labels. Let wel: om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Om na te gaan wat in uw geval vergoed wordt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zie tabblad ‘BIG & AGB’ elders op de website voor codes en tenaamstelling waar zorgverzekeraars in dat geval vaak naar vragen.

Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen, ook dan neemt u het beste contact op met uw zorgverzekeraar, wellicht valt deze toch onder een van de genoemde zorgverzekeraars als hun label.

Bij verzekerde zorg stuurt de behandelaar de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan is het nog steeds mogelijk dat uw zorgverzekeraar een gedeelte van de behandeling vergoed (bijvoorbeeld 60-80% van de behandeling). De overige kosten moet u dan zelf betalen.

Het wettelijke eigen risico (€385,00 in 2023, tenzij u hier zelf met uw verzekering andere afspraken over heeft gemaakt) moet u altijd zelf betalen.

(zie ‘eigen risico’ onderaan deze pagina voor meer informatie)

Voor 2023 zijn er contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars en hun labels;

  • DWS
  • ASR
  • Zorg en Zekerheid
  • Caresq
  • Zilveren Kruis
  • Menzis

Zorgverzekeraars, wie hoort bij wie?

Achmea

De Friesland
FBTO
Interpolis
Pro Life
ZieZo
Zilveren Kruis

ASR

a.s.r
Ditzo

DSW

DSW
InTwente
Stad Holland

CZ

CZ
CZdirect
IZZ (door CZ)
Just
Nationale-Nederlanden
OHRA

ONVZ

Jaaah
ONVZ
PNOzorg
VvAA

EUcare

Aevitae

Menzis

Anderzorg
Hema
Menzis
VinkVink

Collectiviteit
PMA

Zorg en Zekerheid

AZVZ
Zorg en Zekerheid

Eno

HollandZorg
Salland
ZorgDirect

VGZ

Bewuzt
IZA
IZZ (door VGZ)
UMC
Univé
VGZ
Zekur

Collectiviteit
United Consumers
Besured
National Academic
Promovendum

Zelf betalen

Indien u zelf wenst te betalen, ziet u onderstaand de bedragen die ik hanteer conform het door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalde tarief voor 2022. Dit bedrag betaalt u na de sessie; u krijgt hiervoor een factuur of een betaalverzoek per mail. Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op zowel directe tijd (de tijd dat we rechtstreeks contact hebben, face-to-face, per mail of telefoon) als indirecte tijd (verslaglegging). De NZA tarieven voor mij als GZ-psycholoog, werkend volgens Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II, zijn:

Tijdsduur in minuten

Verrichting

Code

Bedrag

60

Diagnostiek (intake- en adviesgesprek)

CO0562

€ 173,40

60

Behandeling

CO0627

€ 152,50

45

Behandeling

CO0497

€ 128,40

30

Behandeling

CO0237

€ 90,36

15

Behandeling

CO0367

€ 52,99

5

Behandeling

CO0107

€ 29,68

 

Annuleren

Het afzeggen van een afspraak dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Afspraken die niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Dit, omdat op zo korte termijn geen andere afspraak meer ingepland kan worden. Het bedrag van de late annulering bedraagt €90 voor de gemiste sessie. 

Wanneer u niet op afspraak komt, moet u het consult zelf betalen. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat niet over de zorg die u krijgt, maar wel over hoe de rekening is opgebouwd. Uw behandeling wordt als losse zorgprestaties afgerekend. Voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostisch consult, een behandel consult of intercollegiaal overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Deze losse zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener – meestal een keer per maand – aan u of uw zorgverzekeraar stuurt.

Wat krijgt u niet vergoed?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding voor aanpassingsstoornissen zoals een burn-out, of andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn. Neem contact met ons op indien hier bij u sprake van is en u hierover vragen heeft.

Eigen risico

Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar per kalenderjaar verrekend. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. Gaat uw behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaalt u voor beide kalenderjaren het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2023 vastgesteld op €385. 

Ga naar de inhoud