Trainingen / Workshops

Acceptance en Commitment Therapie (ACT) is een evidence-based therapie  die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit en verhogen van de kwaliteit van leven.

Linda ten Barge is gespecialiseerd in ACT bij autisme en deelt haar kennis en ervaring aan andere hulpverleners in de vorm van trainingen, presentaties en workshops. 

De training is specifiek gericht op het toepassen van ACT bij (jong)volwassenen met autisme en richt zich onder andere op het begrijpen van de kernbegrippen van ACT en hoe deze kunnen worden toegepast op mensen met autisme en het ontwikkelen van concrete interventies om psychologische flexibiliteit bij mensen met autisme te vergroten. De training is gebaseerd op een interactieve aanpak, waarbij naast theorie aandacht is voor het delen van praktische voorbeelden en casestudy’s om de concepten en vaardigheden te illustreren. 

De training is geschikt voor hulpverleners die werken met (jong)volwassenen met autisme, zoals psychologen, orthopedagogen, psychiaters, begeleiders en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg. De 3 daagse training is geschikt voor professionals met ervaring in ACT. Voor professionals die nog geen ervaring hebben met ACT bestaat er een 5 daagse training, inclusief basistraining ACT.

Neem gerust contact op als u meer wilt weten over de training en de (incompany) mogelijkheden.

www.actbijautisme.nl

www.autismeacademy.nl

Er zijn diverse mogelijkheden voor een (incompany) verdiepingsdag ACT bij ASS voor hulpverleners. Verdieping, thema’s, concrete handvatten, inbreng van eigen casuïstiek op maat.

Neem gerust contact op als u meer wilt weten over de training en de (incompany) mogelijkheden.

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode die gericht is op het vergroten van aandacht en bewustzijn in het hier en nu, met als doel om stress en angst te verminderen en mentale veerkracht te vergroten. 

Deze individuele mindfulness training is specifiek gericht op mensen met autisme en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om om te gaan met prikkels en stressvolle situaties (meer rust in het hoofd). De training is geschikt voor (jong)volwassenen met autisme die geïnteresseerd zijn in mindfulness en willen leren hoe zij mindfulness kunnen toepassen in hun dagelijks leven. De training wordt gegeven vanuit het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ van Annelies Spek. De training is aangepast aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen met autisme (taalgebruik, tempo, concrete voorbeelden). 

De sessies bestaan steeds uit sessies van een uur en worden individueel gegeven. Er wordt aandacht besteed aan het oefenen en toepassen van mindfulness in het dagelijks leven, met als doel (bv) minder piekeren en gedachten loslaten. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van persoonlijke ervaringen. 

Neem gerust contact op als ju meer wilt weten over deze training. 

  • Heb je het gevoel dat je wordt geleefd?
  • Wil je leren omgaan met stress en (werk)druk?
  • Kun je niet stoppen met piekeren? 
  • Heb je behoefte aan meer energie en innerlijke rust?
  • Heb je last van (chronische) pijnklachten?

Heb je een of meerdere van bovenstaande vragen beantwoord met ‘ja’? Dan zou je deel kunnen nemen aan de 8-weekse mindfulness training bij LtB psychologiepraktijk. 

De training is specifiek gericht op het anders leren omgaan met gedachten en gevoelens. Om meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichaamssensaties. Mindfulness training vergroot het vermogen om met de aandacht meer aanwezig te zijn in het hier en nu en je volledig bewust te zijn van de huidige ervaring. Je leert bewust keuzes te maken  in plaats van automatisch te reageren. Het is een praktische training voor vrijwel iedereen. 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 hele dag. 

Neem gerust contact op als je meer wilt weten over deze training.

Ga naar de inhoud