Voor verwijzers

Als verwijzer kunt u overwegen om uw patiënt door te verwijzen naar onze psychologiepraktijk als er sprake is van lichte tot matige psychische problemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij angst- of stemmingsklachten of bijvoorbeeld lichte vormen van trauma (enkelvoudig trauma).

LtB psychologiepraktijk biedt kortdurende behandelingen aan (ongeveer 10 gesprekken) die gericht zijn op het verminderen van de klachten en het versterken van de eigen kracht en vaardigheden van de patiënt. De behandeling kan bestaan uit gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, acceptance & commitment therapie, of een combinatie hiervan. 

Speciale aandachtsgebieden zijn mensen met autisme (ASS) en expats (behandeling in het Engels behoort tot de mogelijkheden). Vooral elementen uit de Acceptance & Commitment Therapy lijken bij mensen met ASS een positieve bijdrage te kunnen leveren aan meer rust in het hoofd, zichzelf beter leren kennen, (zelf)acceptatie en/of anders leren omgaan met overprikkeling en spanningen. 

Hulp bij doorverwijzing autisme - Screening op ASS

Het screenen op autisme kan een waardevol hulpmiddel zijn om een beter beeld te krijgen van een situatie, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de aanwezigheid van autisme en de behoefte aan doorverwijzing voor een autismespectrumstoornis (ASS) onderzoek. Met uitgebreide kennis en ervaring van autisme kan worden bijgedragen aan het verzamelen van (aanvullende) informatie en kan advies worden gegeven over verdere stappen die genomen moeten worden op basis van de resultaten van de screening.
Het screenen op autisme is slechts een eerste stap in het beoordelen van de behoefte aan verdere evaluatie en doorverwijzing. Een formele diagnose van autisme kan alleen gesteld worden na een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek.

Uitsluitingscriteria

Als de klachten van uw patiënt ernstiger zijn of als er sprake is van complexe problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een langdurige behandeling, dan is doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener waarschijnlijk meer passend. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor overleg.

Als uw patiënt een actieve suïcide wens heeft, is doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener met ervaring in het behandelen van suïcidaliteit nodig. 

Ga naar de inhoud